SCHENK
CEVI OTPORNE NA VISOKE TEMPERATURE
 
HOME
Proizvodi
  CEVI OTPORNE NA VISOKE TEMPERATURE
  CEVI VISOKO OTPORNE NA KOROZIJU
  CEVNI PRIBOR
  PRAVOUGAONE CEVI, KVADRATNE CEVI
  PUNI MATERIJAL
  LIM
  CELICNE CEVI
USLUGA
Materijali
Primene
DOWNLOAD
Aktualnosti
O nama
KONTAKT
Upit
Tel.: +49 2131 23037
Faks: +49 2131 23035
 
 
 
ASORTIMAN SKLADIŠNA LISTA KOMPLETNE ISPORUKE
POSLOVANJE PREDUZEĆA TEHNICKE INFORMACIJE SASTAV I POSTOJANOST NA ŠLJAKU
 
 

Karakteristike cevi otpornih na visoke temperature

 
Otpornim na visoke temperature smatramo vrste celika sa dobrim mehanickim osobinama prilikom kratkorocne i dugorocne upotrebe, koje se isticu posebnom otpornoscu protiv delovanja vrucih gasova proizvoda sagorevanja kao i protiv otopina soli i metala na temperaturama iznad 550C. Otpornost ovih celika medutim u velikoj meri zavisi od uslova agresivnosti, zbog cega ne moze biti precizno obelezena vrednostima dobijenim u pojedinacnim postupcima ispitivanja.

 

 

 

 
Vrste celika otporne na visoke temperature, odnosno na sljaku sastavljene su na taj nacin, da nastala sljaka otezava mogucnost difuzije elemenata legure u oksidnom sloju, cime se celik stiti od delovanja šljake. To se uglavnom postize oksidima elementa za leguru, hroma. Silicijum i aluminijum takode povecavaju otpornost na sljaku. Razlikujemo feriticne i austeniticne vrste celika. Feriticne i feriticno-austeniticne vrste su magnetizujuce, austeniticne nisu.

 

Feritične vrste čelika

Njihov glavni element hrom stvara nepretvarajući feritičan spoj. Dodavanjem silicijuma i aluminijuma u ovu leguru, koji također imaju feritizujuće dejstvo, njena otpornost na šljaku još se povećava.
Ima velik stepen otpornosti protiv sumpornih gasova, ali u poređenju sa austenitičkim čelikom otpornim na visoke temperature ima manju vremensku postojanost.
U određenim područjima temperature dolazi do pojave krhkosti. Ove pojave postaju delotvorne posebno nakon hlađenja na sobnu temperaturu, zbog čega trebate da izbegavate naprezanje materijala usled trzaja, na primer u okviru popravki.

 

Austenitične vrste čelika

Celik ove vrste usled dodatnog sadrzaja nikla ima nepretvarajuci austenticni spoj i odlikuje se velikom cvrstocom na visokim temperaturama i velikom cvrstocom.
Sklonost prema krhkosti znatno je manja u odnosu na feriticne vrste celika.
Krhkost delomicno nastaje tek nakon dugog vremena, odnosno po prekoracenju minimalne temperature uopste ne nastaje.
Otpornost na sljaku u oksidnoj atmosferi vrlo je visoka, dok je ova vrsta celika osetljiva na redukujuce sumporne gasove. Ima dobre osobine oblikovanja u hladnom stanju, i mogu se obradivati prakticno u svim metodama rada.

 

Vrste čelika na bazi nikla

Ovi materijali su postojani na koroziju, eroziju i kavitaciju. Legure su čvrste na visokim temperaturama, postojane u uslovima vrućih gasova i mogu da se koriste na temperaturama do 1150°C. Legure na bazi nikla primenjuju se u toplinsko-tehničkim postupcima i u izgradnji elektrana i postrojenja. Posebno u neoksidirajućoj atmosferi visoki sadržaj nikla ove legure čini osetljivim na sumporne gasove. Cevi od ovog materijala ne postaju krhke, i one trpe visoka mehanička opterećenja i na visokim temperaturama pri dobrim osobinama toplinske čvrstoće. Legure na bazi nikla otporne na visoke temperature mogu biti varene na sve konvencionalne načine.