SCHENK STAHL - LOGO  
 
SCHENK
KUUMUDENKESTÄVÄT PUTKET
 
ETUSIVU
TUOTTEET
  KUUMUUDENKESTÄVÄT
PUTKET
  SYÖPYMÄTTÖMÄT PUTKET
  PUTKILISÄVARUSTEET
  SUORAKULMAPUTKET &NELIÄPUTKET
  TÄYSMATERIAALIT
  PELTILEVYT
  TERÄSPUTKISTOT
PALVELUT
MATERIAALIT
KÄYTTÖKOHTEET
LATAA
AJANKOHTAISTA
TIETOA MEISTÄ
YHTEYSTIEDOT
TIEDUSTELUT
Puh.: +49 2131 23037
Faksi: +49 2131 23035
 
TEL. +49 2131 23037
FAX +49 2131 23035
 
 
 
VALIKOIMA VARASTOLISTA TÄYDENNYKSET
SUORAJAKELU TEKNISET TIEDOT RAKENNE JA HEHKUHILSEENKESTO
 
 

Kuumuudenkestävien terästen ominaisuudet

 
Kuumuudenkestäviä teräksiä ovat teräkset, joilla on hyvät mekaaniset ominaisuudet niin lyhyt- kuin pitkäaikaisessa käytössä ja jotka kestävät erityisen hyvin kuumien kaasujen palamistuotteiden vaikutuksia sekä suolan ja metallin sulamista yli 550 celsiusasteen lämpötiloissa. Kestävyyteen vaikuttavat kuitenkin erittäin paljon syöpymisolosuhteet eikä sitä voida kuvata tarkasti yksittäisillä testausmenetelmillä saatujen tulosten perusteella.

hitzebeständig geltende Stähle mit guten mechanischen Eigenschaften bei Kurz- und Langzeitbeanspruchung

Kuumuudenkestävät ja hehkuhilseenkestävät teräkset on valmistettu niin, että syntyvä hehkuhilse vaikeuttaa metalliseoselementtien hajaantumismahdollisuuksia hapettumiskerroksissa ja näin suojaa terästä enemmältä hapettumiselta. Erityisesti tämän saa aikaan metalliseoselementti kromin hapettuma. Myös silikoni ja alumiini parantavat hehkuhilseenkestävyyttä. Yleensä tehdään ero ferriittisen ja austeniittisen teräksen välillä. Ferriittiset ja ferriittis-austeniittiset teräkset ovat magnetisoitavissa, austeniittiset eivät.


Ferriittiset teräkset

Pääelementti eli kromi muodostaa muuntumattoman, ferriittiset liitoksen. Myös ferriittiä muodostavan silikonin ja alumiinin ansiosta teräksen hehkuhilseenkestävyys paranee entisestään. Ne kestävät hyvin rikkipitoisia kaasuja, mutta kun kyseessä ovat kuumuudenkestävät, austeniittiset teräkset, repeytymiskestävyys on alhaisempi korkeammissa lämpötiloissa. Tietyllä lämpötila-alueella saattaa esiintyä haurastumista. Nämä haurastumiset ilmenevät erityisesti lämpötilan jäähdyttyä huoneen lämpötilaan. Tämän vuoksi olisi yritettävä välttää jaksottaista rasitusta esim. korjaustöiden aikana.


Austeniittiset teräkset

Tämänkaltaisilla teräksillä on niiden lisänikkelipitoisuutensa vuoksi muuntumaton, austeniittinen liitos, ja siksi ne kestävät paremmin kuumuutta ja ovat myös sitkeämpiä. Ne haurastuvat huomattavasti vähemmän kuin ferriittiset teräkset. Haurastumista tapahtuu mahdollisesti vasta pitkän ajan kuluttua tai vähimmäislämpötilan ylityksen jälkeen ei välttämättä lainkaan. Hehkuhilseenkesto hapettavissa ympäristöissä on hyvin suuri, mutta pelkistäviä, rikkipitoisia kaasuja kohtaan nämä teräkset ovat herkkiä. Niiden kylmämuotoiltavuus on hyvä, ja käytännössä niitä voi hitsata minkä tahansa menetelmän mukaisesti.


Nikkelipohjaiset teräkset

Nämä materiaalit kestävät hyvin syöpymistä, eroosiota sekä kavitaatiota. Korkeata kuumuutta sietävät metalliseokset kestävät kuumakaasusyöpymistä, ja niitä voidaan käyttää jopa 1150 celsiusasteen lämpötilassa. Nikkelipohjaisia seoksia käytetään lämpöteknisissä prosesseissa sekä voimalalaitteistojen rakennuksessa. Erityisesti ei-hapettavissa olosuhteissa korkea Ni-pitoisuus tekee seoksista herkän rikkipitoisia kaasuja kohtaan. Tällaisesta materiaalista valmistetut putket eivät haurastu helposti, ja niiden hyvien lämmönsieto-ominaisuuksien ansiosta niitä voidaan korkeissakin lämpötiloissa rasittaa mekaanisesti voimakkaasti. Kuumuudenkestäviä nikkelipohjaisia perusseoksia voidaan hitsata kaikilla perinteisillä hitsausmenetelmillä.